دسته: ملایر

دوازدهمین جشنواره شیره پزی سنتی در ملایر برگزار می‌شود، جایی که قطب تولید میوه بهشتی به شمار رفته و عنوان “شهر جهانی انگور” را به خود اختصاص داده است.

شیره‌پزی از آیین‌های کهنی است که هر سال در «شهر جهانی انگور» برگزار می‌شود، جایی که تاکستان‌های زرخیزش شهرت دیرینه دارد.…