مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از افزایش تعرفه ها برای مشترکین با مصرف بیش از الگوی مصرف مطابق ابلاغیه هیئت وزیران خبر داد.

فرهاد بختیاری فر با بیان اینکه الگوی مصرف مشترکین خانگی در استان همدان ۱۵ متر مکعب در ماه برای هر واحد مسکونی می باشد، گفت: تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب همه ساله بر اساس مصوبه هیئت وزیران و با ابلاغ وزیر نیرو در قبوض مشترکین اعمال و بر این اساس قبوض صادر میشوند.

وی با اذعان به اینکه مطابق تعرفه ابلاغ شده از سوی هیات وزیران در  هفدهم اسفند ماه سال مشترکین با مصرف کمتر از الگوی مصرف مشمول هیچگونه افزایش تعرفه ای نشدند، عنوان کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، مشترکان خانگی که طبق الگو اقدام به مصرف آب نمایند، مشمول هیچ گونه افزایش تعرفه ای نخواهند شد و در عین حال تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف مازاد بر الگو به ترتیب با ضریب (۰.۵)، (۰.۷۵)، (۱.۵)، (۳) و (۵) نسبت به قیمت غیریارانه‌ای محاسبه و دریافت خواهد شد.

بختیاری فر همچنین توضیح داد: تعرفه آب در مصارف (صنعتی، عمومی)، (غیرآموزشی، دستگاه های اجرایی) براساس ضریب یک و تعرفه آب در مصارف تجاری به بر اساس ضریب (۱.۵) نسبت به هزینه تأمین آب محاسبه و دریافت می ‌شود.

مدیر عامل آبفای استان همدان در ادامه توضیح داد: مشترکین با مصرف بیش از الگو به استناد بند “ی” تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مشمول افزایش تعرفه خواهند شد در حالی که صورتحساب مشترکین خانگی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) که مصارفشان کم و تا ۵ متر مکعب در ماه (تا یک سوم الگوی مصرف) باشد بر اساس ابلاغیه هیات وزیران باشند رایگان خواهد بود. 

فرهاد بختیاری فر بار دیگر تصریح کرد: افزایش تعرفه صورت گرفته تنها شامل مشترکین خانگی با بیش از ۱۵ متر مکعب مصرف در ماه می باشد.

وی با تاکید بر اینکه در حقیقت نرخ تعریف شده به عنوان قیمت غیر یارانه ای می باشد، خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه ایجاد شده  گاها شامل مشترکین غیر خانگی می باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به مصارف مشترکین خانگی استان همدان در سال گذشته گفت: ۵۸ درصد مشترکین شهری مصارف زیر الگو ،۳۵.۷ درصد تا ۲ برابر الگو و ۶.۳ درصد مشترکین نیز بیش از ۲ برابر الگو مصرف آب داشتند.

مدیر عامل آبفای استان همدان همچنین تصریح کرد: بر همین اساس سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت شهری استان مصارفی پایین تر از الگوی مصرف داشتند که این عدد ۴ درصد مناسب تر از میانگین کشوری است.

وی در خصوص مشترکین روستایی استان نیز توضیح داد: در این رابطه نیز ۴۸ درصد مشترکین خانگی روستایی پایین تر از الگو ،۳۸.۲ درصد تا ۲ برابر الگو و ۱۳.۷ درصد بیش از ۲ برابر الگو مصرف داشتند.

وی در ادامه با اذعان به اینکه در حال حاضر متوسط مصرف آب برای هر ایرانی در طول شبانه روز بیش از ۱۹۰ لیتر و ۴۰ لیتر بیش از استاندارد جهانی می باشد، عنوان کرد: متاسفانه میزان مصرف آّب در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها بیش از استاندارد جهانی است.

بختیاری فر همچنین ضمن مقایسه میزان مصرف آب در میان مشترکین خانگی ایران با دیگر کشورها اظهارداشت: کمترین میزان مصرف آب با ۱۰۷ لیتر در شبانه روز مربوط به کشور آلمان است که این میزان در مقایسه با کشور ما تفاوتی معنا دار دارد.

وی در نهایت با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر کاهش نزولات جوی بحران آب را جدی کرده است؛ یادآور شد:کنترل تنش آبی در شرایط کنونی نیازمند همراهی مشترکین به منظورمدیریت مصرف می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *