مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد.

مسعودبکایی گفت: قیمت مصوب مجلس ۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که دولت آنرا به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد و هزار تومان هم به کشاورزان تشویقی پرداخت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: خرید تضمینی گندم از مرداد ماه در مراکز تعیین شده در استان همدان شروع میشود.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان همدان با بیان اینکه پارسال با توجه به خشکسالی ۲۰۰ هزارتن گندم خریداری شد گفت: امسال پیش بینی میشود میزان خرید افزایش یابد.

مسعودبکایی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم پارسال ۵ هزار تومان تعیین شده بود.

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.