وزیر ورزش خواستار لغو استرداد مالکیت دو مجموعه ورزشی شهدای گمنام تهران و ناصر حجازی به وزارتخانه متعلق به پرسپولیس و استقلال از معاون اول رئیس‌جمهور شد.

حمید سجادی وزیر ورزش طی نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: به‌استناد تصویب‌نامه ۱۳ مرداد سال ۹۹ متضمن انتقال مالکیت مجموعه ورزشی شهدای گمنام تهران با مساحت ۱۵۱۳۵.۹ مترمربع عرصه از وزارت ورزش به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و نیز تصویب نامه ۱۴ دی سال ۹۹ دایر بر انتقال مالکیت مجموعه ورزشی ناصر حجازی با مساحت ۱۰هزار مترمربع عرصه از وزارت ورزش به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و نیز مستنداً به‌استناد مالکیت تک‌برگی دولتی صادره، پلاک‌های ثبتی موصوف تحویل آنها شد.

در راستای بند ۳ تصویب‌نامه‌های حقوق مقرر شده در صورتی که ظرف حداکثر یک سال از تاریخ صدور مصوبه، سهام شرکت مذکور در بورس عرضه نشود، تصویبنامه خود به خود ملغی [می‌شود] و شرکت‌ها مکلف هستند بدون دریافت هرگونه وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه، املاک موضوع تصویب‌نامه‌های فوق را به وزارت ورزش مسترد کنند.

موضوع خصوصی‌سازی دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در زمره تکالیف و وظایف قانونی این وزارت و سازمان خصوصی‌سازی است که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و… مترصد انجام تکالیف قانونی مقرر هستند، اما با توجه به زمان‌بر بودن اقدام مورد نظر و انقضای مهلت مقرر در بند ۳ تصویب‌نامه‌های فوق در صورت تحقق مفاد بند فوق، عملیات خصوصی‌سازی دو شرکت عملاً با موانع قانونی مواجه خواهد شد.

لذا با توجه به صدور اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی موصوف به نام شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس و تحویل کامل مجموعه آنها تقاضای لغو بند ۳ و اصلاح تصویب‌نامه‌های ۱۳ مرداد و ۱۴ دی سال ۹۹ مورد استدعا است.

با توجه به حساسیت و فوریت موضوع به‌منظور جلوگیری از هرگونه تبعات حقوقی و اجرای احتمالی و ایراد خدشه در فرآیند خصوصی‌سازی خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم برای طی تشریفات قانونی و تصویب در هیئت وزیران معمول و تسریع شود.

همچنین به‌موجب قرارداد واگذاری ۱۳ مرداد سال ۷۲، سه قطعه زمین تحت پلاک‌های ثبتی ۲۵۷، ۴۲ و ۱۵۴۸ فرعی، همگی از ۳۶۵ اصلی جمعاً به‌مساحت ۳۶۴۰۰ مترمربع واقع در بخش ۱۰ شهرستان تهران به‌نشانی انتهای بلوار فردوس غرب، بالاتر از پارک ارم (محل کمپ ناصر حجازی) توسط اداره‌کل زمین شهری استان تهران به اداره‌کل ورزش و جوانان استان واگذار شده که متعاقباً به‌موجب نامه ۲۰ بهمن سال ۹۵ وزارت اقتصاد گواهی بند د ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی برای پلاک‌های موصوف به نام دولت به‌نمایندگی وزارت ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران صادر می‌شود که طی مصوبه ۱۴ دی سال ۹۹ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مالکیت پلاک‌های ثبتی (۱۶۴۲۱ فرعی مفروز و مجزی‌شده از ۴۲ فرعی) و ۲۵۷ فرعی از ۳۶۵ اصلی هریک به‌مساحت ۱۰هزار مترمربع از وزارت ورزش به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار و دو فقره سند مالکیت در ۱۸ و ۲۳ شهریور سال ۹۹ تثبیت مالکیت دولت به‌نمایندگی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال صورت پذیرفت.

با توجه به ضرورت حمایت از شرکت فرهنگی ورزشی استقلال به‌منظور اختصاص ورزشگاه استاندارد در تهران برای تیم‌های ورزشی زیرمجموعه و توجه به تصرف و بهره‌برداری بیش از ۲۳ سال شرکت موصوف از مجموعه (مستنداً به قرارداد اجاره ۲۷ دی سال ۷۸ بین اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران و باشگاه استقلال) این وزارت در نظر دارد نسبت به واگذاری پلاک ثبتی ۱۵۴۸ فرعی از ۳۶۵ اصلی به‌مساحت ۱۶۴۰۰ مترمربع به‌منظور حفظ یکپارچگی مجموعه و در راستای ماده ۱۱۷ قانون محاسبات عمومی اقدام کند.

به‌منظور تسریع در فرایند اجرایی و صدور مجوز موجب مزید امتنان است دستورات لازم را در خصوص بررسی موضوع و انجام اقدامات لازم ابلاغ فرمایید.

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.