بازرسی کل استان فارس در نامه‌ای به دادستان این استان درخواست کرد پرونده شرکت ایران خودرو فارس به اتهام احتکار و نگه داری غیر موجه بیش از ۳ هزار خودرو در انبارهای این مجموعه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

بازرسی کل استان فارس در نامه‌ای به دادستان این استان درخواست کرده است پرونده شرکت ایران خودرو فارس به اتهام احتکار و نگه داری غیر موجه بیش از ۳ هزار خودرو در انبارهای این مجموعه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

‌بر اساس بازرسی موردی انجام شده با موضوع عملکرد شرکت ایران خودرو فارس درخصوص نحوه توزیع خودروهای تولیدی، مشخص شده است این شرکت ۳ هزار و ۳۴۳ دستگاه انواع خودروی پژو را در انبارهای خود نگه داری می کند  

‌بررسی های بیشتر نشان داده است، ۲ هزار و۱۴۴ دستگاه از این خودروها صرفا به علت نداشتن  یک یا چند قطعه که غالبا قطعات ایرانی و در برخی موارد قطعات خارجی ‌هستند  که امکان تامین آنها نیز وجود دارد در پارکینگ نگه داری می شوند.

‌بر اساس گزارش سازمان بازرسی، این شرکت همچنین هزار و ۱۹۹ خودرو تجاری شده( آماده فروش) را در پارکینگ پیرامونی شرکت انبار کرده که این موارد از مصادیق احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شوند.

‌بازرسی کل استان فارس در این نامه از دادستان استان فارس درخواست کرده است تا به استناد ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود

‌بر همین اساس دادستانی استان فارس مدیر عامل سابق شرکت ایران خودرو و مدیر این مجموعه در استان فارس را برای رسیدگی به اتهامات وارده احضار نموده است

‌گفتنی است مدیرعامل ایران خودرو اخیرا تغییر کرده است و طبیعتا مسئولیت اتهامات فعلی متوجه مدیرعامل سابق است.

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.